Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

GM_xmlhttpRequest 跨域cookie

GM_xmlhttpRequest 可以在跨域请求的时候发送自定义的cookie或者不发送cookie么?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.