Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

How to send custom cookie or don't send cookie when send a cross domain request

I want to send custom cookie or don't send cookie when send a cross domain request via GM_xmlhttpRequest in my script, does anyone have any idea ?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.