Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

How to send custom cookie or don't send cookie when send a cross domain request

About: 优书网 <=> 知轩藏书

I want to send custom cookie or don't send cookie when send a cross domain request via GM_xmlhttpRequest in my script, does anyone have any idea ?

My script is as follows.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.