Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

自定义替换规则间歇性失效的问题

About: My Novel Reader

https://www.uukanshu.com/b/42991/113653.html

不确定是不是我的规则弄得太多,如下两个规则,有时候翻到下一章时可能会冒出来,刷新就不见了。

专门点了上一章出来测试,然后翻到下一章也是偶尔会出现,偶尔是正常的

UU看书=
www.(u|u)(u|u)k(a|a)n(s|s)h(u|u).com=

Bình luận

  • 发现了。。。这个网址的添加是由脚本完成的,随机的全角字符

  • 这个就是我今天帖子里提议的增加一条
    /[UuUu]+看书\s*www.[UuUu]+[kk][aa][nn][ss][hh][UuUu].[cc][oo][mm]/g,

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.