Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

添加了网站地址也用不了

About: My Novel Reader
đã sửa June 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

https://www.sbkk88.com/lizhishu/bameidaren/324052.html
这个是网站地址,我在管理面板用户包括和用户匹配都加上了星号://www.sbkk88.com/星号/星号和星号://www.sbkk88.com/星号/星号/星号
可是看网页的时候脚本在运行但是没有进入脚本的阅读页面,我就感觉有点奇怪,因为我之前手动添加了几个网站都是可以的,但是这个就不行

Bình luận

  • 这网站没法识别内容。添加规则即可。新版已经加上。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.