Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

作者能不能增加一个书签记录的功能?

About: My Novel Reader

常用的一个书站挂了
里面几十本书的书签记录没了
损失惨重
能不能设计一个书签记录功能呢

Bình luận

  • 本人没这需求,阅读进度由 booklink.me 统一管理

  • booklink.me 小众书, 章节很不全, 还需要自己添加

  • 另外翻页只能用鼠标点, 没办法键盘翻页, 键盘翻页booklink不会记录进度

  • @kissoul 说道:
    另外翻页只能用鼠标点, 没办法键盘翻页, 键盘翻页booklink不会记录进度

    我没用 booklink.me 的书签功能,默认点击了就是最新章节的记录。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.