Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

网站管理

我就想知道,是不是管理可以不通知作者,私自删除著作的脚本,私自屏蔽作者的脚本。如果我又违规,请告诉我哪条错了。我可以改。通知到对方,这是最基本的吧。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.