Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Spam bot countermeasures

I'm fighting a spam bot that posts scripts/libraries. I'm putting in some countermeasures. If you notice anything weird let me know.

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.