Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

麻烦添加个替换字的规则……

About: My Novel Reader

有些网站会给一些单字添加单引号,类型就是这样的:‘色’

Bình luận

  • 感觉基本没办法,建议你是遇到一个添加一个比较好

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.