Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • 什么叫抄袭?人家原作者都说了 随便用

 • Miui Browser
  原脚本没有许可协议,使用代码需要取得作者同意,删除脚本。
 • 怎么才算取得作者同意?

 • @文科 说道:
  原脚本没有许可协议,使用代码需要取得作者同意,删除脚本。

  @nxy rhk 说道:
  怎么才算取得作者同意?

  我感觉,其实此类脚本全都说抄袭,如果是一般功能的脚本,感觉有点过了,毕竟代码内容并没有过高的技术含量。
  倒是因为这种返利的推广动机,让脚本站里充斥着这种脚本,成为无法容忍抄袭的原因。
  返利的利益链吃水很深,说好听点是让脚本的使用者找到优惠,然而最终获利的却是脚本的作者,找优惠的“用户”沦为获利的工具,而这其中包括了脚本站,无偿消耗流量和服务器资源,就为作者的一己之私。

  我觉得既然要做了,应该干脆一点,肃清此类返利脚本。 :D

 • Miui Browser
  @极品小猫 GF本身并没有禁止广告,所以我也不会删除这类脚本┐(´-`)┌
  不过这类脚本大部分源代码都来自2017年上传的一个脚本,所以目前应该只有两个返利脚本存在了。
  @nxy rhk 作者说可以给你用就行。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.