Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Unable to register accounts - China only?

Had a couple reports of Chinese users being unable to create an account. Can anyone Chinese/in China see if they can reproduce it?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.