Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

叶大,用iframe选项的站点好像有内存泄漏!像piaotian.net看十几章而已,一个标签的内存就超过400M

About: My Novel Reader
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.