Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Info bar broken

About: Google: Direct Links for Pages and Images
Hi love the script! However perhaps Google changed something again because the entire infobar clicking is now broken even in the latest build.

Bình luận

  • VAVA
    đã sửa March 2018 Firefox

    Maybe it conflicted with NoScript or something else?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.