Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

脚本用好久了,发现没有支持“轻之国度”这轻小说论坛?

About: My Novel Reader
还是说有支持Discuz的通用规则吗?
贴个地址:https://www.lightnovel.cn/forum.php

Bình luận

  • 论坛用这个脚本不合适吧,诸如发帖、回复、跳到其它版块都没了。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.