Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请求添加笔趣阁www.biquge.tv

About: My Novel Reader
虽然不被booklink.me收录,但谷歌搜索的命中比较高,文章内容错误较少。

Bình luận

 • đã sửa February 2018 Chrome
  干脆把这些也加进去吧,免得每次升级都要复制……
  // @include *://www.xxbiquge.com/*/*.html
  // @include *://www.liewen.cc/b/*/*/*.html
  // @include *://www.pbtxt.com/*/*.html
  // @include *://www.biquge.cc/html/*/*/*.html
  // @include *://www.biqubao.com/book/*/*.html
  // @include *://www.biquwu.cc/biquge/*/*.html
  // @include *://www.dingdiann.com/*/*.html
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.