Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Read this to know what the script does

About: doblons hacks
The script just makes the tank bigger! it doesnt effect the game play except everything will look longer and bigger

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.