Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请教 ywzhaiqi大大 稻草人书屋相关规则

About: My Novel Reader
照葫芦画瓢了很久,依然是没搞懂咋截取的正文,和替换的广告啥的,
请ywzhaiqi大大 空闲的时候帮忙看看。。。谢谢啦!
http://www.daocaorenshuwu.com/book/xianhu/418206.html

Bình luận

 • 下版本加上。

  这个网站干扰符 class 是随机的,通过样式隐藏。要特殊处理

  contentPatch: function($doc) {
    // 干扰符 class 是随机的
    var styleText = $doc.find('#cont-body style').text();
    var m = styleText.match(/(.*?)\{\s*display:\s*none;?\s*\}/);
    if (m) {
      var selector = m[1];
      $doc.find(selector).remove();
    }
  }
  
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.