Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

安装成功后,打开起点vip章节,不能看,如何解决?(新人首次使用)

About: My Novel Reader
Tampermokey 已安装成功,版本6.2.4
直接打开起点某小说的vip章节,此章节并不能全部阅读。
@connect 已设置为宽松

不知道是否还要设置其他的地方?!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.