Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

[添加] 屋檐下文学 www.wuyanxia.net

About: My Novel Reader
http://www.wuyanxia.net/

跟无错同系统, 我试过增加了规则
不过就是搞不定它~
内文无法显示, 读不出来

Bình luận

  • đã sửa March 2015 Firefox

    原因应当是出现了两次 #htmlContent (第一个还是空内容的)
    所以指向错误~

    已解决
    contentSelector: ".wrapper_main>.contentbox:last",

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.