Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

求www.quanben.io全本小说网的支持

About: My Novel Reader
比如这本书:http://www.quanben.io/n/wuxianwanxiangtongminglu/
这个站点的问题是网页中有大段的脚本,一开始仅显示少量文字,然后自动刷新成正常的内容
或者谁能推荐个扒网页的工具能支持这种站点的?
谢谢!

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.