Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

一个关于起点的反馈

About: My Novel Reader
不知道是不是只有我 现在在起点随意一本小说打开第一张进入阅读模式 显示翻到底页 并不能下一章节。

Bình luận

  • đã sửa December 2017 Chrome
    是原先版本不支持起点 - 设置 - 阅读方式 - 第2种(滚动阅读)。新版将修正
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.