Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

作者有没有把脚步进一步开发成app的计划

About: My Novel Reader
开发成ios的还可以挣点零花钱
顺便问作者用哪个app在手机上看小说,ios和安卓各有什么推荐的app

Bình luận

  • đã sửa December 2017 Chrome
    这类 app 已经很多了。我没用手机上这类app的一个原因是没法在电脑上保持阅读进度的同步。目前我用 booklink.me,手机上偶尔看看用 booklink 手机版网页(体验一般)。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.