Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

谁翻译成了「xx个视图」?

好一会才反应过来是「被查看了xx次」的意思。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.