Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

失效修改

About: remove anti-adblock for cnbeta

这一行改成这样即有效

var adNodes=document.querySelectorAll('a[href*="www.cnbeta.com/articles/3.htm');
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.