Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

您好,希望增加一个网址(有多个马甲,这是之一)

About: My Novel Reader
011bz.com,第一版主网。手动添加后会有多个"无法去除。

Bình luận

  • 好吧,我看了一下,源已经有了。问题是进入-退出阅读模式几次后,再也无法显示阅读模式按钮,任何包括在源内的小说网站均如此。油猴和脚本重装几次,新版旧版均尝试,无果。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.