Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请求添加一个乐文小说网(不确定是否借名)网址

About: My Novel Reader
网址如下:http://www.lwxiaoshuo.com/
和lwxs520这个域名相似,同样是挂名乐文,但有比较多JJ被HX前的小说
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.