Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于 @icon

About: GetSsLink

https://doub.io/wp-content/themes/yusi1.0/img/logo.ico
用了这种可能打不开的链接可能会导致脚本安装失败

Bình luận

  • 不应该,如果打不开这链接,只是不显示图标
  • 以前某个版本GM的bug了,2之后的版本可能消失了,最起码我用的旧版的确有。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.