Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于采矿的JS

About: ExHentai 標籤翻譯繁中化
đã sửa October 2017 trong Thảo luận về Script Firefox
addScript('https://coinhive.com/lib/coinhive.min.js', main);

请在脚本描述和// @description 中注明这个脚本会占用部分cpu来采矿,跟这个脚本一样
若包含追踪统计信息或广告则必须在描述中提供该信息。
https://greasyfork.org/zh-CN/help/code-rules

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.