Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请求对一个网站增加规则

About: My Novel Reader
自己试了半天都没搞定,希望大大可以帮助下。
网站是http://www.hjwzw.com/Book/Read/29047,4681773
谢谢

Bình luận

 • http://www.hjwzw.com/Book/Read/*
  ,
  {
  siteName: "黄金屋中文网",
  url: /www\.hjwzw\.com\/Book\/Read\/\d+,\d+$/,
  titleSelector: "h1",
  indexSelector: "td a[href='./']",
  contentSelector: "#AllySite+div",
  }
 • indexSelector这项多加了,删了
 • 修正一下:
  {
  siteName: "黄金屋中文网",
  url: /www\.hjwzw\.com\/Book\/Read\/\d+,\d+$/,
  titleSelector: "h1",
  contentSelector: "#AllySite+div",
  contentRemove: "b, b + p"
  }
 • xinggsf nói:

  修正一下:
  {
  siteName: "黄金屋中文网",
  url: /www\.hjwzw\.com\/Book\/Read\/\d+,\d+$/,
  titleSelector: "h1",
  contentSelector: "#AllySite+div",
  contentRemove: "b, b + p"
  }

  非常感谢!
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.