Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

可以自定义字体吗

About: My Novel Reader
设置里面的字体不能设置
编辑脚本那个位置也无效
奇怪的是chrome和firefox同样用这个脚本, 两个字体不一样

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.