Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

  • 你如果安装了flash 卸载或者禁用掉看看 付费视频 我看不了 爱莫能助

  • 你如果安装了flash 卸载或者禁用掉看看 付费视频 我看不了 爱莫能助

    这个不是付费视频,第一课是预览,免费就能看的。

    没装flash

  • đã sửa September 2017 Firefox

    抱歉,我没注意到你说的是pdf,这个就没办法了,如果不提供pdf下载链接而是做成了swf格式,你只能用手机或者浏览器flash 看了。你可以问问它们客服可不可以吧课件pdf发给你。

  • 那就算了,谢谢。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.