Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请求添加晋江文学城的vip地址

About: My Novel Reader
my.jjwxc.net/onebook_vip.php?novelid=*&chapterid=*

在 contnentRemove 添加 div:nth-of-type(1)

还有一个问题,不能从非v章节自动翻页至vip章节,希望可以有解决的办法

非常感谢大大制作出这么厉害的脚本造福全人类(合掌),希望越做越好!感恩笔芯!

Bình luận

  • 在哪里加 contentRemove?原来的规则只匹配 www.jjwxc.net,不匹配 my.jjwxc.net。

    晋江原来的是跳转新的 vip 页面,跟手动点击下一页差不多吧
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.