Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

自訂字詞取代規則

About: My Novel Reader
原本在 自訂字詞取代規則 改好字後,按下確定,網頁的字會立刻改成設定的字,現在要網頁重整後,才會顯示設定要改的字樣。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.