Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

希望添加两个背景

About: My Novel Reader

希望添加下面两个背景,不然每次更新都要改一下:
UI.skins["起点牛皮纸(深色)".uiTrans()] = "body { color: black; background: url(\"http://qidian.gtimg.com/qd/images/read.qidian.com/theme/body_theme1_bg_2x.0.3.png\"); }";
UI.skins["起点牛皮纸(浅色)".uiTrans()] = "body { color: black; background: url(\"http://qidian.gtimg.com/qd/images/read.qidian.com/theme/theme_1_bg_2x.0.3.png\"); }";

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.