Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

你好,希望能加入铅笔小说网支持

About: My Novel Reader
đã sửa August 2017 trong Thảo luận về Script Firefox
你好,在用户设置那里加入http://www.23qb.com/book/*/*.html地址后无法支持载入页面,希望能加入铅笔小说网支持。谢谢

铅笔小说网
http://www.23qb.com/

Bình luận

 • 下个版本加入
 • đã sửa August 2017 Firefox
  你好,可以加入一下这个网站支持吗?这个网站章节错乱方面做得非常好。
  6.0.3版本在小说页面可以正常切换到阅读模式,就是不能预读下一章。谢谢

  半浮生
  http://www.banfusheng.com/
 • smdx nói:

  你好,可以加入一下这个网站支持吗?这个网站章节错乱方面做得非常好。
  6.0.3版本在小说页面可以正常切换到阅读模式,就是不能预读下一章。谢谢

  半浮生
  http://www.banfusheng.com/

  试了下,正常啊
 • ywzhaiqi nói:

  smdx nói:

  你好,可以加入一下这个网站支持吗?这个网站章节错乱方面做得非常好。
  6.0.3版本在小说页面可以正常切换到阅读模式,就是不能预读下一章。谢谢

  半浮生
  http://www.banfusheng.com/

  试了下,正常啊
  我这在下方一直显示 “正在载入下一页(iframe)...”啊
 • smdx nói:

  ywzhaiqi nói:

  smdx nói:

  你好,可以加入一下这个网站支持吗?这个网站章节错乱方面做得非常好。
  6.0.3版本在小说页面可以正常切换到阅读模式,就是不能预读下一章。谢谢

  半浮生
  http://www.banfusheng.com/

  试了下,正常啊
  我这在下方一直显示 “正在载入下一页(iframe)...”啊
  用 Greasemonkey 吗?重新安装试试
 • 是Greasemonkey,好的我试试。
 • đã sửa August 2017 Firefox
  已解决,谢谢。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.