Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

几个问题

About: 关闭新浪博客安装flashplayer提示窗口

1、("CP_w_shut") 后面加个分号吧,与整体统一起来。
2、更新的时候记得改版本号,不然管理器检测不到。
3、关闭速度能再加快一点不?现在还是有很明显的延时的。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.