Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

可以支持https了

About: 微博图片全显示

@include http*://

微博除了首页,基本都支持https了。

Bình luận

  • 已更新https支持,谢谢提醒(虽然当时我用的时候基本上没见到,现在是每次都是https了)
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.