Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

顶点小说域名改变了

About: My Novel Reader
23us.com变成x23us.com
url: "^https?://www\\.(?:23us|23wx|xs222|x23us)\\.(?:com|cc)/html/\\d+/\\d+/\\d+\\.html$",
这里我加了一句x23us, 怎么没起作用
是匹配变了吗

Bình luận

 • 另外进入阅读模式后, 再退出按钮失效了
 • // @include 没加吧

  另外进入阅读模式后, 再退出按钮失效了

  测试正常,你的情况请给出更具体的信息。

 • 两个斜杠还以为是注释, 加了就好了

  firefox53, 用的是暴力猴, 不知道是不是这个关系
 • đã sửa July 2017 Chrome
  kissoul nói:

  两个斜杠还以为是注释, 加了就好了

  firefox53, 用的是暴力猴, 不知道是不是这个关系

  firefox 54,无法安装。
  image

  在 firefox 56(nightly) 下安装暴力猴后,确实存在这个问题。已修正
 • My Novel Reader有没有放在托管平台, 加速收录
 • kissoul nói:

  My Novel Reader有没有放在托管平台, 加速收录

  什么意思,greasyfork 不是吗?
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.