Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Getting stuck after log in

Hi, script was working great but I then added another slot to one of the characters. Ever since then it will log me in but gets stuck at the character select screen. It won't progress past this point

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.