Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

bug: notifications in email have link to site in poster's language, not yours

subj.

e.g. someone russian posted a comment to my script and I follow the link in my email to it and I see site in russian not in english or language I usually use.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.