Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

1.起点翻页失效 2.求增加乐文屏蔽规则

About: My Novel Reader
1.起点(http://read.qidian.com)不能自动翻页
2.求增加乐文(http://www.lwxs520.com)屏蔽规则,针对'♂!','》乐>文》小说','乐+文+小说','《乐<文《小说','樂文小說',':乐:文:小说','`乐`文`小说`','=乐=文=小说','@樂@文@小@说|',';乐;文;小说','3w.','[しlL][ωWw][χXXx][ssS]520','lw+xs520',

Bình luận

 • 3.增加文本替换
  'Ww』W',
  '天『』籁',
  '天 籁',
  'TXT.',
  'W㈠',
  'W≈',
  '』⒉3',
  '『W',
  'W.',
  '.⒉3T',
  '㈧1',
  'W.',
  '≥CO',
  '≥8',
  '中?文',
  '中?',

  '▇',
  '●',
  '┓',
  '▂',
  '~',
  '◎',
  '└',
  '|',
  '.cc',
  'www.',
  '.com',
  '如果你喜欢本站一定要记住网址哦',
  '如果你喜欢本站〖一定要记住】网址哦',
  '如果你喜欢本站一定要记住】网址哦',
  '如果你喜欢本站一定要记住本站地址哦',

  '国产动画大冒险',
  'http://m.zanghaihuatxt/0_173/',

  '\\(未完待续。\\)',

  '手机用户请浏览阅读,',
 • 4.增加星号屏蔽字还原

  "(\\*{4})着":"赤裸着",
  "(\\*{2})裸":"赤裸裸",
  "枪(\\*{4})":"枪发射",
  "(\\*{4})而出":"喷射而出",

  "偷(\\*{2})":"偷偷用",
  "(\\*{2})之欢":"鱼水之欢",
  "(\\*{2})队":"国军队",
  "(\\*{2})舰":"国军舰",
  "暴(\\*{2})谋":"暴露阴谋",

  "夺取她的(\\*{2})":"夺取她的肉体",
  "夺取他的(\\*{2})":"夺取他的肉体",
  "(\\*{2})与精神":"肉体与精神",

  "的(\\*{2})是无止境的":"的欲望是无止境的",
  "邪恶的(\\*{2})":"邪恶的欲望",
  "被(\\*{2})支配":"被欲望支配",
  "掀桌的(\\*{2})":"掀桌的欲望",
 • 5.乐文小说网屏蔽文章标题中出现的广告:
  WwW.lwxs520.Com
  乐文小说网
 • 6.增加一些屏蔽字词的替换

  曹艹=曹操
  幺=么
  JI昂=激昂
  □□无暇=自顾无暇
  法律/界=法律界
  人/类=人类
  恐怖/主义=恐怖主义
  颠/覆=颠覆
  民.事.司.法.裁.判=民事司法裁判
  南海/问题=南海问题
  圈圈/功=法轮功
  镇/压=镇压
  赤.裸=赤裸
  欲·望=欲望
  nv真=女真
  土gai=土改
  狗·屎=狗屎
  du立=独立
  发sao=发骚
  奸/夫/淫/妇=奸夫淫妇
  爱qing=爱情
  抚mo=抚摸
  神qing=神情
  公~务~员=公务员
  原着=原著
  □□部分=高潮部分
  角□□面=角色情面
 • 7.晋江(http://www.jjwxc.net)的文章标题显示的是小说标题而不是文章章节,求修改
  8.求添加对晋江手机网(http://m.jjwxc.net)的支持
 • 9.有时候“中”字和“文”字误被屏蔽,比如“文明”只剩下“明”,求解决
 • 10.飞卢小说网内容屏蔽:
  VIP充值:微信扫码、支付宝、网银充值、手机充值卡、游戏点卡、短信充值、免费赚VIP点、更多>>
   客户端:飞卢小说(安卓版),签到赚VIP点、飞卢小说(苹果版)、本书手机版(飞卢小说手机网)

   淘好书:娱乐之万界明星圈、我是欧克瑟、最强万物变身、轮回之明崛起、荒野求生之系统在手

   淘新书:超级英雄联盟、大航海之绝世高手、玄幻都市之一代大儒、大宋之皇帝系统、都市之全民洪荒

   【注册飞卢网会员享受阅读的乐趣,免除弹窗的苦恼,与朋友分享的快乐!注册会员】
 • 1.起点(http://read.qidian.com)不能自动翻页

  具体哪个页面?

  1. 乐文小说网屏蔽文章标题中出现的广告
   WwW.lwxs520.Com
   乐文小说网

  没看懂

  9.有时候“中”字和“文”字误被屏蔽,比如“文明”只剩下“明”,求解决

  文明试了下还是文明

 • 1.起点(http://read.qidian.com)不能自动翻页
  随便哪个页面都不能自动翻到下一页,比如:
  http://read.qidian.com/chapter/hZh-Ff8xcOVY1sEsPcaxkg2/ZcT2pZf3jD-2uJcMpdsVgA2

  5.乐文小说网屏蔽文章标题中出现的广告:
  WwW.lwxs520.Com
  乐文小说网
  在titleReplace中添加,修改如下:
  // ===== 自动尝试的规则 =====
  var Rule = {
  titleReplace: /^章节目录|^文章正文|^正文|全文免费阅读|最新章节|\(文\)|WwW.lwxs520.Com|乐文小说网/,
 • 1.起点(http://read.qidian.com)不能自动翻页

  你用的是最新版吗?这个网址,我这正常

 • 1.起点不能自动翻页已经解决,是“设置”里的翻页方式的选择不对导致的,把上下翻页改为左右翻页就解决了。
 • 感谢大神的耐心回复。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.