Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

云来阁小说网翻页失效

About: My Novel Reader
基于5.4.8
1.翻页失效
以下是同本小说的前后相连的2章,脚本一直显示“正在载入下一页”
http://www.yunlaige.com/html/18/18647/9059933.html
http://www.yunlaige.com/html/18/18647/9061401.html

2.搜索结果页面错误使用阅读版式
删除第298行代码,章节内容是可以正常使用

Bình luận

 • 1. 翻页失效。测试正常,可能是你当时连接这个站点的网络有问题。
  2. 已修正
 • ywzhaiqi nói:

  1. 翻页失效。测试正常,可能是你当时连接这个站点的网络有问题。

  尝试了办公室和家里共2台电脑,都存在不能翻页的问题。见截图
  左侧章节列表都读不出下一章来,每次翻页只能按键盘
 • 我点了9059933.html
  刷了几十章都很正常...(一直 End)

  有时间 Loading 中的确是网路问题,特别是对方伺服器~
  起点啥的都有遇过,只能 F5 了。
  卡 loading,script 似乎不会自主再次发出连线 request ?
 • 有时候有一直loading的情况。5.5.1 加入下一页重新获取功能(目前是超时20秒,获取次数3次)。不知道有没有效,这个问题主要是不好测试。
 • 今天回家后发现暴力猴和脚本都更新了,更新后就可以翻页,谢谢大大
  估计可能和我这小众的浏览器也有关系
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.