Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Script turned into library

Greetings,

My script after update suddenly turned into library and cannot be installed directly from the page.
This is unwanted behaviour to me. Is there anything can be done to revert this change?

Thanks.

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.