Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

破坏凤凰网图片

About: No Embed Youtube

用GM安装此脚本,然后访问:
https://p1.ifengimg.com/fck/2017_01/23bec96c2e8671b_w580_h330.jpg
图片无法显示,禁用脚本即可。
奇怪的是,用TM安装此脚本没有该问题。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.