Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

能不能说明一下每一个网站的自动以规则方法

About: My Novel Reader
đã sửa December 2014 trong Thảo luận về Script Maxthon
现在一旦网站改版,我们都得等候大大的修正,此外我非常喜欢这个插件,有时候我甚至想每个网站都能使用,而不是仅仅限于几个大大知道的小说网站。但是由于我是菜鸟,无法理解网站规则的,我就想,能不能项火狐autopager一样, 有一个简单的界面我们这些菜鸟也非常容易完成,或者大大写一个简单的说明,告诉我们那些可以修改

{siteName: "六九中文",
url: "http://www.(?:69zw|kan7).com/\\w+/\\d+/\\d+/\\d+.html",
titleSelector: ".chapter_title",
bookTitleSelector: ".readhead h1",
contentSelector: ".yd_text2",
// titleReg: "(.*)?_(.*)-六九中文",
contentReplace: [
"[\\*]+本章节来源六九中文.*请到六九中文阅读最新章节[\\*]+|-\\\\[wW]+.*书友上传/-",
"\\\\请到 www.69zw.com 六\\*九.*?/",
"【 注册会员可获私人书架,看书更方便!:】",
"首发
",
]
},
{siteName: "免费小说阅读网",
titleReg: "(.*) , (.*) , 免费小说阅读网",
titlePos: 1,
url: "^http://book\\.yayacms\\.com/\\w+/book_\\d+_\\d+.html",
contentRemove: "a, div[style]",
contentReplace: "http://book.YaYaCMS.com/.*|book.yayacms.com",
}

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.