Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

是不是可以默认禁用单独放开了

About: navigator.plugins spoofing

大多数都有解了,不得不用的地方越来越少了。

Bình luận

  • 国内的很多视频网站,用flash上传头像网站,用flash复制文字的网站会教你做人的。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.