Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请问「滚动动画」的效果是?

About: My Novel Reader
image

开启了感觉不出改变,谁可以说明一下?
滑鼠移到点选框上浮出的注解是隔壁分段功能的注解。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.