Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请问在 BookLink 首页右上角,点选切换成繁体模式后,一键打开所有未读连结的功能会失效,是否有解呢?

About: My Novel Reader
感谢 Y大,这个脚本非常好,不过有个问题,请问在 BookLink 首页右上角,点选切换成繁体模式后,一键打开所有未读连结的功能会失效,是否有解呢?

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.