Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

起点的章节页面又改域名了

About: My Novel Reader
đã sửa November 2014 trong Thảo luận về Script Firefox
从原来的“http://read.qidian.com/BookReader/3296160,67341102.aspx
改为了“http://wwwploy.qidian.com/BookReader/3296160,67341102.aspx
但是原来的“read”二级域名还能用。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.