Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

bug: 造成百度搜索切换按钮无效

About: AC-美化百度-谷歌-必应-搜狗搜索结果之Favicon的显示
đã sửa April 2017 trong Thảo luận về Script Chrome

版本:0.5.4,启用后造成搜索第一个条目中间的货币按钮切换无效,禁用后正常。
百度搜索链接:https://www.baidu.com/s?ie=UTF-8&wd=30元+美元

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.